ที่อยู่

 • กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ
 • ตำบลชมพู อำเภอเมือง
 • จังหวัดลำปาง
 • 52100

การติดต่อ

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • โทร: 054-237399 ต่อ 1339
 • แฟกซ์อัตโนมัติ: 054-241079