ปีที่ 7 (2557) ฉบับที่ 1

ฮิต: 3609

07-1 cover

มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557

จำนวน 10 บทความ

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง
กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 
10.14456/itjlp.2014.10

2. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด
จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 
10.14456/itjlp.2014.9

3. การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเตาแบบ Inverted Downdraft โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
วราภรณ์ ทุมชาติ
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.8

4. การใช้ระบบติดตามจีพีเอสแบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับควบคู่สมาร์ตโฟนเพื่อใช้ติดตามรถขนส่ง กรณีศึกษาน้ำดื่มทิพย์เขลางค์
วีรชัย สว่างทุกข์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.7

5. การพัฒนาเคลือบโครมทินเรด อุณหภูมิ 1200 oC
ศิริมา เอมวงษ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.6

6. การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ในโรงเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ศุภวุฒิ ผากา สันติ วงศ์ใหญ่ และ อดิศร ถมยา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.5

7. กระเบื้องเซรามิกมวลเบาชนิดใหม่ทำจากหางแร่ดินขาวและเถ้าลอยไม้ยางพารา
ดนุพล ตันนโยภาส กัลยาณี คุปตานนท์ หทัยทิพย์ พันฤทธิ์ดำ สุชาติ จันทรมณีย์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.4

8. การอบแห้งเนื้อหมูบดแผ่นด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
ภูมิใจ สอาดโฉม และธนิต สวัสดิ์เสวี
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.3

9. การประยุกต์ใช้ระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ในการควบคุมฟาร์มเลี้ยงสุกร
สิทธินันท์ ทองศิริ และอดุลย์ พุกอินทร์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.2

10. Self-cleaning and photocatalytic properties of TiO2/SnO2 thin films
Weerachai Sangchay
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.1

เรื่องเต็ม (Full Paper)