ปีที่ 7 (2557) ฉบับที่ 2

ฮิต: 4832

07-2 cover

มิถุนายน 2557 – ธันวาคม 2557

จำนวน 10 บทความ

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. กระเบื้องเซรามิกทำจากหินดินดานภูเขาไฟผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ
ดนุพล ตันนโยภาส ศิมาพร คามานันท์ และสุชาติ จันทรมณีย์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.18

2. เครื่องผ่าไม้ไผ่
ธนัตถา กรพิทักษ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.17

3. ระบบรายงานผลออกซิเจนในน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำ
ปรีชา มหาไม้ สมบัติ สันกว๊าน และยงยุทธ ภูสีนาค
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.16

4. การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษัทติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงาน SME
ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.15

5. การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องตีฟูก้อนฝ้ายที่ใช้เป็นวัสดุ สำหรับยัดไส้ในของผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
ไพโรจน์ นะเที่ยง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.14

6. การพัฒนาเก้าอี้จากวัสดุพื้นถิ่น โดยใช้อัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา:บ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สิงหา ปรารมภ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.13

7. การประยุกต์ตัวแบบปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน กรณีศึกษาการจัดเส้นทางรถรางนำเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย
เสกสรรค์ วินยางค์กูล นิเวศน์ จีนะบุญเรือง ประเวช อนันเอื้อ นคร ไชยวงศ์ศักดา พรวิไล กันทะวงค์ ณัฐพล หมวกเครือ และธีระพงศ์ จันทาพูน
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.12

8. ปัจจัยที่เหมาะสมของข้อต่อในงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
ศิริชัย ยศวังใจ สมชาย เวชกรรม ธีรพงศ์ แขกระจ่าง และนรวิชญ์ ทองแผ่น
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.11

9. วิธีการแก้ปัญหาของการจัดตารางงานโดยใช้วิธีการผสมผสานเจเนติกอัลกอริทึมกับโลคอลเสิร์ช
อดุลย์ พุกอินทร์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.19

10. การหาพื้นที่ของรูปทรงสองมิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการประมวลผลภาพ
เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ สมคิด สุขสวัสดิ์ จิรวัฒน์ แก้วคง และ สุทธิพงศ์ ชัยประภา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2014.20

เรื่องเต็ม (Full Paper)