ลำดับ 271-280

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
271 Comparative the Type of Welding Electrode on Surface Hard-Facing of 100 pond/yard Railway by Shielded Metal Arc Welding วิจัย 02/05/62 EP
272  ตัวคูณลดค่า (P-multiplier) ของเสาเข็มกลุ่มที่รองรับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  วิจัย 27/05/62  EP 
273  ปัจจัยที่เหมาะสมของบ่อทองแดงด่างในกระบวนการชุบทอง 24k บนผลิตภัฯฑ์ OTOP: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีดไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์  วิจัย 27/05/62  EP 
274  Average Point Pulsewidth Modulation Method for Inverter - Based DG in Electric Power Systems Generation  วิจััย 28/05/62  IP 
275  การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสัญาณไฟจราจรและวงเวียน เพื่อควบคุมการจราจรบนทางแยก : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วิจัย 10/06/62  EP 
276  Three Environmental factors affecting electricty production of Solar Photovoltaic Generation System: Case study in Lampang, Thailand วิจัย  17/06/62  EP 
277 การพัฒนากากปาล์มสาคูด้านเชื้อเพลิงแท่ง  วิจัย 09/07/62  EP
278 การแก้ปัญหาการหาขนาดที่เหมาะสมของการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพยากรณ์ความต้องการใช้แร่เหล็กน้ำพี้เพื่อถลุง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ำพี้ วิจัย 23/07/62  EP 
279  ตัวแบบความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับองค์กรภาครัฐ วิจัย 26/07/62 EP 
280  การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยเทคนิคไอน้ำร้อนยวดยิ่งระดับอุตสาหกรรม วิจัย  05/08/62  EP 

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ