ลำดับ 1-10

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
 1 การพัฒนาเคลือบโครมทินเรดอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส วิจัย  -

ตอบรับการตีพิมพ์

 

 2 กระเบื้องเซรามิกมวลเบาชนิดใหม่ทำจากหางแร่ดินขาวและเถ้าลอยไม้ยางพารา วิจัย

ตอบรับการตีพิมพ์

 

3 ปัจจัยที่เหมาะสมของข้อต่อในงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ วิจัย -

ตอบรับการตีพิมพ์

 

4 การล้างใบเลื่อยด้วยเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกส์ วิจัย - แจ้งข้อมูลกลับเรียบร้อย
5 กระเบื้องเซรามิกทำจากดินดานภูเขาไฟผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ วิจัย -

ตอบรับการตีพิมพ์

 

6 salf-Cleaning and Photocalytic Properties of Tio2/SnO2 Thin Films วิจัย -

ตอบรับการตีพิมพ์

 

7 การอบแห้งเนื้อหมูบดแผ่นด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟาเรดไกล วิจัย -

ตอบรับการตีพิมพ์

 

8 ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก วิจัย -

ตอบรับการตีพิมพ์

 

9 การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเตาแบบ Inverted Downdraft โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง วิจัย -

ตอบรับการตีพิมพ์

 

10

การประยุกต์ตัวแบบปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน กรณีศึกษาการจัดเส้นทางรถรางนำเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย

วิจัย -

ตอบรับการตีพิมพ์

 

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ