ลำดับ 301-310

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
301 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเซรามิกพรุนเพื่อพัฒนาเซรามิกสบู่ขัดผิว วิจัย 13-02-63 IP
302  เตาเผาขยะขนาดเล็กร่วมกับการผลิตความร้อน สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินสานอินทรีย์  วิจัย 03-03-63  IP 
303  การออกแบบกระเป๋าสะพายจากต้นธูปฤๅษี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานธูปฤๅษี ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  วิจัย 10-03-63  IP 
304  การพัฒนาชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสต้นทุนต่ำ สำหรับต่อขนานกับโครงข่ายไฟฟ้า  วิจัย  31-03-63  IP
305        
306        
307        
308        
309        
310        

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ